Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Birleşmiş Milletler’de konuşma yaptı

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, ABD New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen 9. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Zirvesi’nde konuşma yaptı.

8-9 Şubat’ta The Royal Academy of Science International Trust (RASIT) ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, “Bilimde Kadın Liderliği ve Yeni Dönem için Sürdürülebilirlik” başlığı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim ve iş insanları, sivil toplum kuruluşları liderleri ve kanaat önderleri bir araya geldi.

Toplumsal hayatta birçok şapkası olan; sanayide, üniversitede, meslek ve sivil toplum kuruluşlarında en tepede yönetim görevi üstlenen ve Birleşmiş Milletlerde düzenlenen bu önemli zirvede tek Türk iş kadını olarak yer alan Hülya Gedik, konuşmasında kadının çalışma hayatındaki rolünün güçlendirilmesi ve ekonomik ve toplumsal hayattaki yerinin öneminden bahsetti.

Eğitim, yoksulluk, sağlık ve çevre gibi küresel olarak öne çıkan kritik konuları içine alarak sürdürülebilir kalkınma için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan RASIT (The Royal Academy of Science International Trust)’te Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Hülya Gedik, Türkiye’den zirvede yer alan tek Türk iş kadını olarak “Belirsiz Dönemde Kadınları Güçlendirmek” başlığı altında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının birçok maddesinin kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ile ilgili olduğunu, dolayısıyla birçok amaçtan kadınların etkilendiğinin altını çizdi.

Gedik konuşmasında, “Kadın yapamaz” görüşünün tümüyle yıkılması gerektiğini vurgulayarak hem Gedik Holding’de ve hem de İstanbul Gedik Üniversitesinde kadınların hayatın her alanında yer alması ve tarihsel olarak erkek egemen olarak bilinen farklı iş kollarına kadınların yönlendirilmesi yönünde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, böylece Türkiye’nin kalkınmasına ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet ettiklerini belirtti.

Gedik bu kapsamda, yoksulluğa son vermekten, açlığa son vermeye, nitelikli eğitimden, toplumsal cinsiyet eşitliğine, insana yakışır iş ve ekonomik büyümeden, sanayi, yenilikçilik ve altyapıya, eşitsizliklerin azaltılmasından, barış, adalet ve güçlü kurumlara kadar birçok sürdürülebilir kalkınma amacına yönelik vurgu yaptı.

“Meslekler herkes içindir”

Konuşmasında, kadınlar ve kız çocuklarının dünya nüfusunun yüzde 50’sini oluşturduğunu vurgulayan Gedik, küresel potansiyelin yarısının kadınlar ve kız çocuklarının elinde olduğunu, fakat günümüzde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çok yaygın bir sorun olarak karşımıza çıktığını, bu nedenle kadınlar ve kız çocuklarının potansiyelini tam olarak ortaya koyamadıklarını vurguladı.

Hülya Gedik bu çerçevede; başta Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından beşincisi olan “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek” için çalışmaların artırılmasının büyük önem arz ettiğini, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin en önemli araçlarından birisinin ekonomi politikalarında yapılacak olan düzenlemeler olduğunu, dolayısıyla; kadınlar için istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemenin, en büyük amaçlarımızdan birisi olması gerektiğini vurguladı.

Gedik Holding’in faaliyet gösterdiği metal sektörünün, kadınlar için kısıtlı imkanların bulunduğu bir sektör olduğunu, metal sektöründe çalışan kadınların sayısının az olduğunu belirten Gedik, tüm dünyada metal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde çalışan kadınların oranının yüzde 3 ile 29 arasında bulunduğunu, yönetici kademelerinde bu oranın ortalama yüzde 20 olduğunu söyledi.

Ancak sadece metal sektöründe değil daha birçok sektörde kadınların tüm kademelerde arzu edilen seviyede yer alamadığının altını çizen Gedik, üretim, sanayi, girişimcilik, Ar-Ge, yüksek teknoloji, inovasyon, yazılım, yapay zeka ve dijital alanlarda kadınların daha çok yer alması gerektiğini ve bu amaçla yönettiği tüm kuruluşlarda geniş kapsamlı ve sonuç odaklı çalışmalar yaptıklarını, kuruluşların beş yıllık stratejik planlarında da bu yönde amaç ve hedefler belirlediklerini, Birleşmiş Milletler’in 2016 yılında yürürlüğe koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı, Gedik Holding ve İstanbul Gedik Üniversitesi’nin tüm süreçlerinde benimsediklerini vurguladı.

Babası Halil Kaya Gedik sayesinde bugün Gedik Holding sanayi şirketlerini ve İstanbul Gedik Üniversitesini yönetme imkanı bulduğunu ve şirketlerini babasından sonra üç kat büyüttüğünü söyleyen Hülya Gedik, kadınların potansiyelini açığa çıkarmaları için vizyoner liderlere ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Mühendislik alanında çalışan ve eğitim gören kadın ve kız çocuklarının sektörde daha fazla imkan bulabilmesi için çalışmak gerektiğinin altını çizen Hülya Gedik, “Herkes her işi yapabilir yeter ki isteği, kabiliyeti ve bilgisi olsun” diye konuştu.

“Barış ve güvenlik masasında da yerimiz olmalı”

Kadınları zor ve belirsiz zamanlarda güçlendirmek için iş hayatına katılımlarını desteklemenin, onlara meslek edindirmenin ve kariyer basamaklarını daha hızlı ve rahat tırmanabilmeleri için eğitimin önemli olduğunu belirten Sayın Hülya Gedik, Gedik Holding ve İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde kadınların yoğun rol üstlendikleri birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İstanbul Gedik Üniversitesinde akademisyenler ve yöneticiler içinde kadınların ağırlıklı olduğunu, Gedik Kaynak Ar-Ge merkezinde ve İstanbul Gedik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde çok sayıda kadın araştırmacı bulunduğunu, böylece kadınların eğitim, yapay zeka, yazılım, Ar-Ge ve yüksek teknolojide önemli roller üstlendiğini ve bunu da özellikle desteklediklerini vurguladı. Kendi kurumlarında, dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, dijitalleşme çalışmalarında kadınların çok öncelikli rol üstlendiklerini ifade etti.

Kadınların liderliğinin karar verici mekanizmalar içerisinde de artması gerektiğini ifade eden Hülya Gedik, “Eğitim için, meslek edindirmek için çalışıyoruz. Sosyal ve ekonomik kalkınma için bilime yatırım yapıyoruz. Barış ve güvenlik masasında da yerimiz olmalı. Toplumlar için sürdürülebilir bir gelecek kadınların karar verici mevkilerde daha fazla yer almasıyla mümkün. Her nesilden kadınlar, kendilerinden sonra gelecek nesillerin güçlendirilmesi için mücadele etmeli” diye konuştu.

Gedik, Birleşmiş Milletler’deki konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleriyle bitirdi. – İSTANBUL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir